Заява про наміри. Будівництво дороги

Автомобільна дорога на ділянці від державного кордону з Угорщиною до автомобільної дороги М-24 Мукачеве – Берегове – КПП «Лужанка»

 • Замовник: Служба автомобільних доріг у Закарпатській області (Адреса: 88000, м. Ужгород, Закарпатська область, вул. Собранецька, 39, Телефон: (03122) 3-52-98, Факс: (03122) 3-34-45, E-mail: sadzak@ukr.net)
 • Місце розташування майданчика будівництва: на землях Дийдянської, Великобийганської, Яношівської та Гатянської сільських рад Закарпатської області.
 • Характеристика діяльності (об’єкта). Нове будівництво.

Технічні і технологічні дані.
Автомобільна дорога I-б категорії. Загальна довжина траси – 20,802 км.
Технічні і технологічні дані:
– кількість смуг руху – 4;
– ширина смуги руху – 3,75 м;
– ширина проїзної частини – (7,50) х 2;
– ширина розділювальної смуги – 3,0 м;
– ширина узбіччя – 3,75 м;

Розрахункова швидкість – 110 км/год згідно з ДБН В.2.3-4-2007.
Прогнозна інтенсивність транспортного руху (на 20-ти річну перспективу – 2038 р.)
коливатиметься від 15004 до 24840 авт./добу.

– транспортні розв’язки в різних рівнях –  3 шт.;
– шляхопроводів на транспортних розв’язках – 7 шт.;
– мостів через водойми – 4 шт.;
– шляхопроводів (глухий перетин) – 3 шт.;
– максимальна висота насипу – 11,34 м.

Екологічний клас об’єкту – перший, згідно п.4.4 ГБН В.2.3-218-007:2012. Дорожні об’єкти першого класу відносяться до видів діяльності, які становлять підвищену екологічну небезпеку.

Планова діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля згідно зі статтею 3 Закона України «Про оцінку впливу на довкілля».

 1. Соціально-економічна необхідність планованої діяльності.

Реалізація даного проекту позитивно вплине на:
– поліпшення транспортної інфраструктури України;
– зробить більш зручним транспортне сполучення між Україною та Європою;
– забезпечить пропускну здатність для місцевих і транзитних пасажиро- тавантажоперевезень – буде істотно розвантажено дороги М-06 на ділянці Мукачево – Ужгород та М-24 на ділянці Мукачево – Берегове;
– зніме навантаження з контрольно-пропускних пунктів «Чоп–Загонь» та «Лужанка–Берегшурань», на які наразі припадає основна частина вантажних автомобільних перевезень.
– покращить транспортне сполучення між населеними пунктами, що сприятиме розвитку економіки, відновленню та розвитку транспортної системи місцевості;
підвищення безпеки дорожнього руху.

 1. Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації:
  • земельних: у постійне користування – в межах проектної смуги відведення, у тимчасове користування – згідно з проектними рішеннями щодо розташування та розмірів будмайданчиків, тимчасових доріг тощо;
  • сировинних: резерви ґрунту і місцевих будівельних матеріалів: пісок, щебінь, асфальтобетон, цементобетон, залізобетон будуть визначатися на стадії проектування;
  • енергетичних: передбачено використовувати джерела місцевих РЕС;
  • водних: використання існуючих місцевих джерел водопостачання;
  • трудових: не визначено, будівельні роботи будуть виконуватися спеціалізованими організаціями, переможцями відкритого тендеру на проведення робіт.

Обсяги ресурсів будуть визначені на завершальному етапі проектування.

 1. Транспортне забезпечення (при будівництві та експлуатації): доставка персоналу, будівельних матеріалів та конструкцій передбачається по існуючих та тимчасових дорогах.
 2. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами: у робочому проекті будуть враховані екологічні, санітарно-гігієнічні, протипожежні, містобудівні й територіальні обмеження згідно чинних нормативних документів. Врахування специфіки впливу автомобільної дороги на навколишнє середовище проводиться відповідно до вимог ГБН В.23-218-007:2012 “Екологічні вимоги до автомобільних доріг (проектування)”.
 3. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами будуть прийматися базуючись на результатах техніко-економічних, інженерно-геологічних та топографо-геодезичних вишукувань, а також на результатах оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС).
 4. Можливі впливи планованої діяльності (при будівництві та експлуатації) на навколишнє середовище:
 5. геологічне середовище: можлива активізація екзогенних геологічних процесів;
 6. клімат і мікроклімат: не передбачається;
 7. повітряне середовище: викиди відпрацьованих газів двигунів автотранспорту; пилоутворення та шумове навантаження;
 8. водне середовище: тимчасові зміни умов поверхневого стоку (при будівництві); скид поверхневого стоку з дорожнього покриття, що містить нафтопродукти та інші хімічні сполуки (при експлуатації);
 9. ґрунт: відчуження земель в межах проектної смуги відведення автомобільної дороги, утворення відходів будівельних відходів (при будівництві), забруднення твердими частками від зносу автомобільних шин та покриття автодороги, забруднення сміттям, хімічними елементами, що входять до складу протиожеледних матеріалів, опосередковані впливи при забрудненні атмосферного повітря, вібрація (при експлуатації);
 10. рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти: можливі зміни існуючого стану біологічних та екологічних систем в смузі відведення автомобільної дороги (при будівництві), опосередковані впливи при забрудненні інших елементів навколишнього природного середовища;
 11. навколишнє соціальне середовище (населення): негативні впливи – тимчасові незручності для учасників дорожнього руху (при будівництві); позитивні впливи – створення нових робочих місць, підвищення комфортності та безпеки для учасників дорожнього руху (при експлуатації);
 12. навколишнє техногенне середовище: негативні впливи – тимчасові незручності, пов’язані з технологічними процесами будівництва; позитивні впливи – забезпечення нормативних техніко-експлуатаційних показників дороги, поліпшення транспортної інфраструктури області.
  1. Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, знешкодження або безпечного захоронення:
  • відходи будівельних робіт – повторне використання, вивезення у спеціально відведені місця;
  • побутові відходи – вивезення у спеціально відведені місця.
  1. Обсяг виконання ОВНС: відповідно до ДБН А.2.2-1-2003.
  2. Участь громадськості: З повним текстом заяви при наміри, завданням на проектування та завданням на розробку ОВНС можна ознайомитися за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 39, тел.: (03122) 3-52-98, Служба автомобільних доріг у Закарпатській обл.

  З приводу зауважень та пропозицій звертатися протягом 30 календарних днів з дня публікації оголошення в Берегівську районну державну адміністрацію за адресою:  90200, м. Берегово, вул. Мукачівська, 6, тел.: (03141) 4-32-09.