Види публічної інформації

ВИДИ
публічної інформації, яка знаходиться у володінні Берегівської районної державної адміністрації, та система її обліку

Публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі здійснення районною державною адміністрацією повноважень, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні районної державної адміністрації.

          Вид інформації

1. Проекти актів районної державної адміністрації, районних програм та звіти, що підлягають оприлюдненню для публічного громадського обговорення:

– проекти нормативно-правових актів, що мають важливе суспільне значення і стосуються конституційних прав, свобод, інтересів і обов’язків громадян, а також актів, якими передбачається надання пільг чи встановлення обмежень для суб’єктів господарювання та інститутів громадянського суспільства, здійснення повноважень місцевого самоврядування, делегованих районній державній адміністрації районною радою;

 – проекти регуляторних актів;

– проекти районих програм економічного, соціального та  культурного розвитку і рішень стосовно стану їх виконання.

Система обліку інформації

Журнал реєстрації (структурні підрозділи райдержадміністрації)

Вид інформації

2. Розпорядження голови районної державної адміністрації з основної діяльності

Система обліку інформації

Журнал реєстрації (загальний відділ апарату райдержадміністрації)

 Вид інформації

3. Розпорядження голови районної державної адміністрації про прийняття, переведення, заохочення, звільнення заступників голови, працівників апарату райдержадміністрації, керівників та заступників керівників структурних підрозділів райдержадміністрації.

Система обліку інформації

Журнал реєстрації (відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації)

 Вид інформації

4. Доручення голови, першого заступника, заступників голови районної державної адміністрації

Система обліку інформації

Журнал реєстрації (загальний відділ апарату райдержадміністрації)

Вид інформації

5. Протоколи засідань колегії районної державної адміністрації, рішення колегії районної державної адміністрації

Система обліку інформації

Справи (відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації)

Вид інформації

6. Угоди (договори), укладені районною державною адміністрацією (крім тих, що носять конфіденційний характер)

Система обліку інформації

Журнал реєстрації  (загальний відділ  апарату райдержадміністрації, відділ фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації)

Вид інформації

7. Вхідна кореспонденція (крім інформації з обмеженим доступом)

Система обліку інформації

Журнал реєстрації  (загальний відділ  апарату райдержадміністрації)

Вид інформації

8. Вихідна кореспонденція (крім інформації з обмеженим доступом)

Система обліку інформації

Журнал реєстрації  (загальний відділ  апарату райдержадміністрації)

Вид інформації

9. Матеріали консультативно-дорадчих органів, утворених головою районної державної адміністрації

Система обліку інформації

У відділі забезпечення діяльності керівництва апарату райдержадміністрації, структурних підрозділах райдержадміністрації, які здійснюють організаційно-технічне забезпечення діяльності консультативно-дорадчих органів

Вид інформації

10. Реєстрація звернень громадян, зокрема: прийом громадян керівництвом РДА на місці, виїзні прийоми, пряма телефонна лінія, телефон довіри, письмові звернення громадян

Система обліку інформації

Електронна база даних «Звернення громадян» (загальний відділ апарату райдержадміністрації)

 Вид інформації

11. Статистичні звіти про підсумки роботи із зверненнями громадян

Система обліку інформації

Електронна база даних «Звернення громадян» (загальний відділ апарату райдержадміністрації)

Вид інформації

12. Інформація з обмеженим доступом

Система обліку інформації

Журнали реєстрації (загальний відділ апаратуу РДА, сектор мобілізаційної та оборонної роботи апарату райдержадміністрації)