Культура та мистецтво

Відділ культури і туризму Берегівської райдержадміністрації відповідно до покладених на нього завдань:

Забезпечує реалізацію державної політики з питань культури і мистецтва, створює умови для розвитку професійного та самодіяльного театрального, музичного, хореографічного, циркового, образотворчого, декоративно-ужиткового, народного мистецтва, самодіяльної народної творчості, сприяє комплектуванню та поповненню фондів музеїв, картинних галерей, організації виставок.

Проводить фестивалі, конкурси, огляди самодіяльної народної творчості, виставки творів образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва.

Організовує облік, охорону, реставрацію, використання і популяризацію пам’яток матеріальної і духовної культури в районі.
Сприяє розвитку мережі і матеріально-технічної бази культурно-освітніх закладів і шкіл естетичного виховання, раціональному використанню кадрів культури і мистецтва.