Архівний відділ

Архівний відділ Берегівської районної державної адміністрації є структурним підрозділом районної державної адміністрації, створюється головою районної державної адміністрації і підпорядковується районній державній адміністрації та державному архіву Закарпатської області.

У своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, Актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Головархіву, розпорядженнями голови Берегівської районної державної адміністрації та голови Закарпатської обласної адміністрації, наказами Державного архіву Закапатської області.

Основним завданням відділу є:
• Реалізація державної політики в галузі архівної справи, здійснення управління архівною справою на території району;
• Координація діяльності державних органів, підприємств, установ, організацій з питань архівної справи та діловодства;
• Забезпечення поновлення Національного архівного фонду документами місцевого походження, їх державної реєстрації, обліку, зберігання та використання інформації.

Запити соціально-правового характеру – запити фізичної або юридичної особи, пов’язані із соціальним захистом, спрямовані на забезпечення їх законних прав та інтересів, в тому числі і пенсійне забезпечення та отримання пільг і компенсації відповідно до законодавства та міжнародних зобов’язань України, що передбачають витребування інформації.

Надання архівних довідок, копій або витягів на запити фізичних і юридичних осіб, необхідних для соціального захисту громадян, здійснюється архівом безоплатно.

Здійснюється надання платних послуг майнового характеру. Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу – 69,63 грн.

Вид платежу: Платна послуга архіву за підготовку майнової довідки. Одержувач: Берегівська РДА.