Доступ до публічної інформації

На виконання Закону України „Про доступ до публічної інформації” від 13.01.11 №2939-VI, Указу Президента України від 05.05.11 №547/2011 „Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації”, розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 30 травня 2011 року № 303 „Про заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації”, видано розпорядження голови Берегівської районної державної адміністрації від 06 червня 2011 року № 226, яким затверджено план заходів щодо забезпечення доступу до публічної інформації в апараті та структурних підрозділах районної державної адміністрації; визначено загальний відділ апарату райдержадміністрації підрозділом, який в установленому порядку організовує доступ до публічної інформації, відповідає за попередній розгляд, опрацювання, облік, систематизацію, аналіз та контроль за своєчасним поданням відповідей на запит на інформацію та надання відповідних консультацій; затверджено форми запитів на інформацію.

 У кожному структурному підрозділі Берегівської райдержадміністрації визначено відповідальну особу, на яку покладено функцію із забезпечення доступу запитувачів до публічної інформації.

 Затверджено:

Порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Берегівська районна державна адміністрація

 Перелік відомостей, що становлять службову інформацію в Берегівській райдержадміністрації

Інструкція про порядок обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію в Берегівській районній державній адміністрації

До уваги фізичних осіб, юридичних осіб та громадських організацій:

Письмовий запит на отримання інформації складається у довільній формі або за формою, затвердженою розпорядженням голови Берегівської районної державної адміністрації від 20 грудня 2017 року № 498. При цьому необхідно вказати:

1) ім’я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону (факсу);

2) стислий зміст інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа щодо якого зроблено запит);

3) дату і підпис.

     Для оформлення інформаційного запиту:
     усно:            тел.: (031-41) 2-34-21;
     письмово:

Терлецькій Нелі Вікторівні
 керівнику апарату районної державної адміністрації
вул. Мукачівська, 6
м. Берегово
Закарпатська обл.
90202

     факс:           (031-41) 4-30-42,
     email:        admin.bereg-rda@carpathia.gov.ua