Узагальнена інформація

Про роботу зі  зверненнями  громадян,  які  надійшли  до

райдержадміністрації  за 9  місяців  2020  року

Відповідно   до   Указу   Президента  України  від  7  лютого  2008  року № 109/2008 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права громадян на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”, Закону України „Про звернення громадян” та Інструкції з діловодства за зверненнями Берегівською райдержадміністрацією вживаються заходи щодо поліпшення роботи зі зверненнями громадян.

Головою райдержадміністрації, як цього вимагає Указ Президента,  узято під особистий контроль розгляд звернень та забезпечено першочерговий особистий прийом жінок, яким присвоєно почесне звання України “Мати-героїня”, інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв України.

Відповідно до зазначеного Указу керівництвом райдержадміністрації, здійснюються особисті прийоми громадян чотири рази на місяць кожним, у тому числі і два виїзні. Графіки прийому громадян керівників обласної та районної державних адміністрацій вивішені на видних місцях у райдержадміністрації,  виконкомах місцевих рад району.

З метою підвищення ефективності роботи зі зверненнями громадян, вжиття додаткових заходів, спрямованих на підвищення рівня правової освіти населення, роз’яснення конституційних прав і свобод людини і громадянина та засобів їх захисту, за звітний період були проведені у райдержадміністрації  „гарячі лінії” та телефонна лінія „Запитай у влади” згідно з затвердженим графіками.

Здійснюється постійний контроль за організацією роботи зі зверненнями громадян. Щомісячно до 5 –го числа проводиться засідання постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян, що надійшли до Президента України, Секретаріату Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, облдержадміністрації і були направлені для розгляду за належністю до райдержадміністрації. За звітний період відбулося  9засідань.

9 січня 2020 року проведено нараду при керівнику апарату райдержадміністрації про підсумки роботи із  зверненнями громадян, що надійшло до райдержадміністрації у 2019 році.

31  січня 2020 року  обговорено на    засіданні колегії Берегівської райдержадміністрації питання „Про підсумки роботи із зверненнями громадян, що надійшло до райдержадміністрації у 2019 році”.

15 квітня 2020 року проведено нараду при голові райдержадміністрації про організацію роботи із зверненнями громадян, що надійшли  до райдержадміністрації.

3 липня 2020 року проведено нараду при керівнику апарату райдержадміністрації про підсумки роботи із зверненнями громадян,що надійшли до райдержадміністрації за перше півріччя 2020 року

29 липня 2020 обговорено на засіданні колегії Берегівської райдержадміністрації питання „Про підсумки роботи зі зверненнями громадян що надійшли до райдержадміністрації за перше півріччя 2020 року”.

Відповідно до вимог  Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 здійснено всі організаційні заходи щодо виконання його положень. Затверджені графіки на 2020 рік:

прийому громадян першим заступником голови, заступником  голови та керівником апарату райдержадміністрації на 2020 рік  (розпорядження  02.01.2020 № 3);

виїзного прийому громадян головою райдержадміністрації та головою районної ради на І квартал 2020 року (спільне розпорядження 02.01.2020 № 1);

перевірок додержання законодавства про звернення громадян у виконкомах місцевих рад;

звітування керівниками управлінь, відділів, інших структурних підрозділів державної адміністрації, головами місцевих рад району перед головою райдержадміністрації про роботу зі зверненнями  громадян;

проведення „гарячих ліній”.

У плані роботи загального відділу апарату Берегівської райдержадміністрації на 2020 рік передбачено виконання заходів, розроблених на виконання вимог Указу Президента України від 07.02.08 № 109/2008.

За  9 місяців 2020 року до райдержадміністрації надійшло 162 звернень громадян, що на 46 звернень менше відповідного періоду минулого року. Із них: усних – 28 – 17,3 % (за 2019  рік – 56), письмових – 83 – 51% (за 2019 рік – 103), від ОДА – 15 – 9,2 % (за 2019 рік – 3), від інших органів 36 – 22,2 % (за 2019 рік 46).

За звітний період надійшло 8 повторних звернень.  Зареєстровано 5 колективних звернень. Всього за звітній період на контролі перебувало 162 звернень громадян. Вирішено позитивно 55 заяв і скарг (34,0%). На 78 (48,1%) звернень надано роз’яснення та необхідну інформацію, 2 (1,8%) звернення відмовлено у задоволенні, 27 (16,7 %) зверненнь  у стадії розгляду (вирішення).

Звернення, які розглянуті з порушенням термінів, відсутні.

За звітній період найбільше звернень зареєстровано з питань  соціального захисту – 104 (64,1 %).

Як свідчить аналіз,  найбільша кількість звернень, пов’язані з питанням соціального захисту, передусім соціальних виплат та субсидій, наданням одноразової грошової допомоги. Для забезпечення цих виплат щороку затверджується програма „Турбота”. Протягом  9 місяців 2020 року для реалізації заходів програми виділено кошти у сумі 101800 грн.

Згідно з графіком перевірок додержання законодавства про звернення громадян у виконкомах місцевих рад за звітній період проведено перевірки  згідно з затвердженим графіком. За наслідками перевірок підготовлені довідки. Щомісячно проводяться дні  контролю.

Згідно з затвердженим графіком проведено перевірки додержання законодавства про звернення громадян у виконкомах місцевих рад.

У лютому 2020 року голова Берегівської державної адміністрації звітувався з питань роботи зі зверненнями громадян перед головою обласної державної адміністрації.

Райдержадміністрацією продовжується робота з виконання вимог Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008.

Начальник загального відділу 

Апарату райдержадміністрації                                          Маріанна ДЕРЦЕНІ

 

Віра ГОБЛАК  24305